Monthly Archives: Styczeń 2013

Szybkie czytanie

W szkole podstawowej uczymy się czytać. Oczywiście początkowo idzie nam bardzo wolno i często możemy się nawet przy tym denerwować. Jednak z czasem nabieramy wprawy i idzie nam tylko coraz lepiej. Im więcej książek mamy za sobą tym czytamy szybciej i efektywniej, jednak do pewnego momentu. Jest granica w szybkości czytania, której bez specjalnych technik i umiejętności nie przeskoczymy. Aby to uczynić tworzone są właśnie kursy szybkiego czytania. Jest to bardzo przydatna umiejętność, którą można opanować błyskawicznie, a która przydaje się na całe życie. Pomyślmy sobie tylko jaka to jest oszczędność czasu, gdy będziemy przykładowo czytać dwa razy szybciej. Mało tego, jaką mamy możliwość czytania nowych, ciekawych i pouczających książek i lektur. Kiedyś czytaliśmy przykładowo jedną książkę tygodniowo, teraz będziemy mieć czas na dwie. Jest to wspaniała umiejętność połączona ze wspaniałymi możliwościami na przyszłość. Warto wiec zainteresować się tym tematem. Umiejętność ta będzie na pewno bardzo często wykorzystywana.

Sklep spożywczy

Najczęściej odwiedzanym przez społeczeństwo sklepem jest sklep spożywczy. Sklep spożywczy można podzielić na sklepik mniejszy lub większy. Do sklepów mniejszego typu można zaliczyć wszystkie sklepy spożywcze, tak zwane osiedlowe. W mniejszym sklepie robi się na ogół zakupy codziennego użytku, takie jak: chleb czy mleko. W mniejszych sklepach oczywiście wybór jest bogaty, jednak nie kupuje się w nim hurtowych ilości. Sklepy mniejsze na ogół znajdują się w dużym pobliżu naszego domu. Kolejnym typem sklepu są sklepy spożywcze typu SAMY. Sklepy tego typu zaopatrzenie mają nieco większe niż sklepy osiedlowe. W takim sklepie można robić zakupy codzienne jak i te większe. Sklepy typu samy, różni od sklepów osiedlowych fakt, iż w sklepie nie ma pani, która towary podaje. W takim sklepie bierze się do ręki koszyk i wkłada z półek wszystko co jest nam potrzebne. Następnie w tym sklepie idzie się do kasy i tam reguluje kwotę na jaką dokonało się zakupów. Podobnym funkcjonalnie typem sklepu jest hipermarket, z tą różnicą, że jest to sklep największy.

Warsztaty samochodowe

Nie każdy posiadacz samochodu musi umieć go naprawić. Służą do tego wyspecjalizowane jednostki usługowe: warsztaty samochodowe. Z uwagi na duży wzrost liczby samochodów, ilość warsztatów oferujących usługi naprawcze także wzrasta. Są to jednostki oferujące ogólne naprawy, oraz bardziej wyspecjalizowane: serwisy ogumienia, zakłady blacharskie czy lakiernicze. Firma lakiernicza nie musi oferować usługo związanych z naprawą mechaniczną pojazdu. Analogiczna sytuacja ma się w przypadku zakładów blacharskich. Najszerszy zakres usług oferują ogólne warsztaty samochodowe, zwłaszcza te, które są otwierane przez dealerów samochodowych: tak zwane autoryzowane serwisy. Usługi tu oferowane należą do stosunkowo drogich, ale posiadają wiele innych zalet. Zatrudniony tu personel powinien być przeszkolony w obsłudze i naprawie tej marki samochodu, jaką serwisuje. Warsztat taki z reguły proponuje oryginalne części zamienne. Są one droższe od produkowanych przez mniejsze zakłady rzemieślnicze, ale podlegają gwarancji.

Opiekunki społeczne

Osoby starsze, niepełnosprawne, chore czasowo mają prawo do skorzystania z pomocy opiekunek społecznych w przypadku, gdy nie mogą tejże pomocy uzyskać ze strony rodziny, np.: dzieci pracują lub nie mieszkają razem z potrzebującym. Zapotrzebowanie na korzystanie z usług opiekuńczych zgłasza się w MOPS, przedkładając równocześnie wymaganą dokumentację. Usługa opieki może być płatna i bezpłatna. Uzależnione jest to od wysokości do chodu netto, jaki przypada na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Po złożeniu niezbędnych dokumentów do domu potrzebującego wysyłany jest pracownik socjalny. Przeprowadza on wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania, zbiera dodatkową niezbędną dokumentację i przekazuje ją przełożonym. Podczas przeprowadzanego wywiadu ustala się ilość dni w tygodniu i godzin, jaka jest potrzebna. Decyzja o przyznaniu opieki wraz z wysokością opłaty przychodzi pocztą i przyznawana jest na czas określony. W odstępach kilkumiesięcznych pracownik socjalny przychodzi, aby przeprowadzić kontrolę zapotrzebowania na dalsze świadczenia opiekuńcze lub inne rodzaje pomocy.

Nastawienie

Na etapie poszukiwania zatrudnienia powinniśmy położyć duży nacisk na nastawienie psychiczne, które wbrew pozorom odgrywa tutaj znaczącą rolę. Coraz częściej pracodawcy podczas zatrudniania do swojej firmy kierują się intuicją i pierwszym wrażeniem jakie na nich wywarliśmy. Dlatego tak ważny jest uśmiech na naszej twarzy, energiczność i pałający optymizm. W dzisiejszych czasach liczne rozmowy kwalifikacyjne mogą skończyć się niepowodzeniem, lecz to nie powinno zniechęcać. Kierujmy się przede wszystkim dążeniem do obranego celu, skrupulatnością i elastycznością, gdyż bez tego zapatrywanie na nową posadę może okazać się niedostępne. Pamiętać należy o odpowiednim stosunku do potencjalnego szefa. Oczekiwane jest od nas przestrzeganie pewnej etyki i okazanie należytego szacunku osobie znajdującej się na wyższym szczeblu hierarchii społecznej. W znalezieniu pracy pomoże także wewnętrzna praca nad cierpliwością, opanowaniem i radzeniem sobie w stresujących sytuacjach. Pokazanie, iż jesteśmy osobami godnymi zaufania, kompetentnymi oraz zrównoważonymi psychicznie to już coś. Nasze nastawienie psychiczne odgrywa bowiem tutaj dużą rolę, więc uśmiech na twarzy i dobre CV w ręce będzie naszym kluczem do sukcesu.

Zarządzanie czasem

Co rozumiemy przez termin zarządzenie czasem? Można powiedzieć, że wydłużenie doby o kilka godzin. Być może brzmi to ironicznie, ale po części jest to prawda. Zarządzanie czasem ma na celu zorganizować nasz czas tak, aby wykorzystać go jak najlepiej i najefektywniej. Pozwoli nam to na zrobienie większej ilości wartościowych i często miłych rzeczy w krótszym czasie, dlatego mówimy, że doba się wydłuża. Są to praktyczne uwagi jak urządzić sobie plan dnia i na co zwracać szczególną uwagę. Przydatna jest tutaj umiejętność planowania oraz przewidywania różnych zdarzeń. Warto ułożyć sobie stały termin, o które wstajemy i zaczynamy określoną pracę. Jest to na dłuższy czas bardzo korzystne zarówno pod względem wydajności naszej pracy ale i naszego organizmu, który przyzwyczaja się do danego toku działania. Zarządzanie czasem pozwoli nam na spędzenie więcej wolnych chwil z przyjaciółmi oraz z rodziną. Warto zapoznać się z tym pojęciem głębiej i poczytać informacje na ten właśnie temat w Internecie oraz w licznych książkach.

Samorozwój

Ważnym aspektem naszego życia jest tak zwany samorozwój. Nie możemy polegać tylko na samej szkole, która uczy nas rzeczy uniwersalnych i wszystkich ludzi podobnie. Często nie ma co ukrywać uczy nas również głupot, które nigdy nam się w życiu nie przydadzą, a na miejsce których można było by uczyć wielu ciekawszych rzeczy. Dlatego powinniśmy dbać o edukację we własnym zakresie. Dobrym tego przykładem jest wspomniany już kurs szybkiego czytania czy też wiedza ekonomiczna. Podobnie zarządzanie czasem jest dobrym przykładem samo rozwoju. Ale chodzi o to, aby uczyć się we własnym zakresie rzeczy przydatnych i potrzebnych. Podobnie jak rzeczy, które nas interesują. Warto o to zadbać i rozwijać się. Mało tego, również oglądanie filmów i czytanie książek jest samorozwojem (oczywiście odpowiednich). Poza technicznymi informacjami z książek i filmów dokumentalnych przekazują nam one o wiele więcej. Pobudzają naszą wyobraźnię i pozwalają spojrzeć na świat oczami innych ludzi. Takich przykładów można mnożyć i mnożyć, jednak warto o tym pamiętać, że nie tylko szkoła się w życiu liczy jeśli chodzi o aspekt nauki.

Rachunek za prąd

Niezbędny do działania naszych urządzeń elektrycznych jak sama nazwa wskazuje jest oczywiście prąd elektryczny, a człowiek jest już w dzisiejszych czasach w tak wielkim stopniu uzależniony od energii elektrycznej, że moim zdaniem ludzka cywilizacja nie jest w stanie poradzić już sobie w przypadku odcięciu energii elektrycznej. Ludzie lubią wymyślać wynalazki, ale oczywiście wszystkie wynalazki wykorzystują do działania prąd, albo przynajmniej jest on potrzebny w procesie wytwórczym danego wynalazku. Wszystkie narzędzia człowieka niemalże chodzą na prąd, dlatego właśnie nie można było przepuścić takiej okazji i człowiek musi płacić za energię, którą wykorzystuje. Rachunki za prąd są naliczane dzięki zamontowaniu w naszych domach licznika. Ego zadaniem jest zmierzenie jak wiele energii zużyliśmy w naszych domach, a następnie rachunek jest prosty, ponieważ ilość zużytego prądu jest pomnożona przez cenę jednostki prądu i płacimy tyle ile wyszło, a jak nie to oczywiście odetną nam prąd i żyjemy w zacofaniu.

Wstęp

Małe miejsca gdzie można kupić wszystko nazywają się sklepami wielobranżowymi. Jak sama nazwa wskazuje zajmują się oni wieloma branżami i sprzedają wiele różnorakich przedmiotów i produktów? Jednak nie wszystko możemy tam znaleźć. Na przykład rzeczami, których nie można tam kupić są artykuły spożywcze. W sklepach wielobranżowych jest wiele produktów zawierające chemikalia, dlatego żywność nie może stać na tej samej półce. Innym typem produktów sprzedawanych w sklepach wielobranżowych są jak już wcześniej pisałem środki czystości. Są nam one bardzo potrzebne w życiu codziennym, ponieważ na każdym kroku czekają na nas złe bakterie i wirusy którymi możemy się zarazić. Dlatego dezynfekujemy na przykład ubikacje bądź umywalki, aby żadna choroba nie przeszła na nas. Sklepy wielobranżowe posiadają duży autorytet i uznanie wśród robiących zakupy, ponieważ w jednym sklepie można kupić prawie wszystko to, co chcieliśmy kupować w przysłowiowych dwudziestu innych. Są one bardzo dobrym źródłem dochodowym szczególnie, gdy zbliża się Święto Zmarłych, ponieważ ludzie kupują dużo zniczy.

Organizacje

Jeśli chodzi o realizację zadań zleconych przez Urząd Gminy tworzy się tak zwane jednostki organizacyjne – czyli ośrodki pomocy społecznej. Rada gminy udziela pracownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa Radzi roczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby’ kresie pomocy społecznej. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych w stosunku jeden pracownik na 2 tysięcy mieszkańców, nie mnie jednak niż trzech pracowników. Do zadali pracownika socjalnego należy: wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiąganiu aktywności społecznej, udział w rozwijaniu infrastruktury, zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym, Pracownik socjalny powinien kierować się zasadą dobra przede wszystkim osób oraz rodzin, jego obowiązkiem jest udzielania osobom pełnej informacji o przysługujących świadczeniach. Jest zobowiązany zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny. Jest zobowiązany do podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych. Pracownicy socjalni mogą być również zatrudniani w innych instytucjach.

Biura rachunkowe

Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek jest obowiązana do prowadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej tej działalności, ewidencji przychodów i rozchodów oraz musi systematycznie rozliczać się z ZUS-em i urzędem skarbowym. Właściciel małej czy większej firmy nie ma obowiązku znać się na ewidencji księgowej czy drukach, jakie należy wypełnić. Ma do wyboru dwie możliwości: albo zatrudnia księgową, albo korzysta z usług wyspecjalizowanej firmy. Usługi ewidencyjne i podatkowe świadczą biura rachunkowe. Są to mniejsze lub większe jednostki, mogą to być jednoosobowe firmy lub zatrudniające większą ilość pracowników. Aby podnieść standard usług zatrudnia się nawet biegłego rewidenta księgowego. Gdy chcemy zlecić specjaliście prowadzenie naszej dokumentacji firmowej, wybieramy sobie firmę, do której udajemy się celem ustalenia ceny i podpisania umowy. Następnie systematycznie dostarczamy księgowej wszystkie faktury. Z reguły w pierwszych dniach miesiąca otrzymujemy informacje ile, gdzie i w jakim urzędzie musimy uiścić należności z tytułu prowadzenia działalności.

System zasiłków rodzinnych i zapomóg celowych

W Polsce obowiązuje ustawa dokładnie regulująca, kto, kiedy i w jakich okolicznościach ma prawo do korzystania z zasiłku rodzinnego i zasiłków z nim związanych. Kryterium ubiegania się o zasiłek rodzinny jest dochód netto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nieprzekraczający 504zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – granica dochodu wzrasta do 583zł. Po spełnieniu warunku uzyskania tego zasiłku można ubiegać się któreś z siedmiu dodatków. Przepisy regulują, w jakich sytuacjach można ubiegać się o wyżej wspomniane dodatki. Odstępstwem jest tutaj tak zwane becikowe, czyli zasiłek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000zł. W przypadku starania się o ten zasiłek dochód rodziców nie jest brany pod uwagę. Zasiłek rodzinny należy się dziecku do ukończenia 21 lat. Okres ten może być wydłużony do 24 tylko wtedy, gdy dziecko kontynuuje naukę szkole oraz posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Rodzice mają prawo ubiegać się o zasiłki docelowe: przykładowo dofinansowanie obiadów w szkole lub przedszkolu.