Monthly Archives: Styczeń 2013

Zarządzanie czasem

Co rozumiemy przez termin zarządzenie czasem? Można powiedzieć, że wydłużenie doby o kilka godzin. Być może brzmi to ironicznie, ale po części jest to prawda. Zarządzanie czasem ma na celu zorganizować nasz czas tak, aby wykorzystać go jak najlepiej i najefektywniej. Pozwoli nam to na zrobienie większej ilości wartościowych i często miłych rzeczy w krótszym czasie, dlatego mówimy, że doba się wydłuża. Są to praktyczne uwagi jak urządzić sobie plan dnia i na co zwracać szczególną uwagę. Przydatna jest tutaj umiejętność planowania oraz przewidywania różnych zdarzeń. Warto ułożyć sobie stały termin, o które wstajemy i zaczynamy określoną pracę. Jest to na dłuższy czas bardzo korzystne zarówno pod względem wydajności naszej pracy ale i naszego organizmu, który przyzwyczaja się do danego toku działania. Zarządzanie czasem pozwoli nam na spędzenie więcej wolnych chwil z przyjaciółmi oraz z rodziną. Warto zapoznać się z tym pojęciem głębiej i poczytać informacje na ten właśnie temat w Internecie oraz w licznych książkach.

Samorozwój

Ważnym aspektem naszego życia jest tak zwany samorozwój. Nie możemy polegać tylko na samej szkole, która uczy nas rzeczy uniwersalnych i wszystkich ludzi podobnie. Często nie ma co ukrywać uczy nas również głupot, które nigdy nam się w życiu nie przydadzą, a na miejsce których można było by uczyć wielu ciekawszych rzeczy. Dlatego powinniśmy dbać o edukację we własnym zakresie. Dobrym tego przykładem jest wspomniany już kurs szybkiego czytania czy też wiedza ekonomiczna. Podobnie zarządzanie czasem jest dobrym przykładem samo rozwoju. Ale chodzi o to, aby uczyć się we własnym zakresie rzeczy przydatnych i potrzebnych. Podobnie jak rzeczy, które nas interesują. Warto o to zadbać i rozwijać się. Mało tego, również oglądanie filmów i czytanie książek jest samorozwojem (oczywiście odpowiednich). Poza technicznymi informacjami z książek i filmów dokumentalnych przekazują nam one o wiele więcej. Pobudzają naszą wyobraźnię i pozwalają spojrzeć na świat oczami innych ludzi. Takich przykładów można mnożyć i mnożyć, jednak warto o tym pamiętać, że nie tylko szkoła się w życiu liczy jeśli chodzi o aspekt nauki.

Rachunek za prąd

Niezbędny do działania naszych urządzeń elektrycznych jak sama nazwa wskazuje jest oczywiście prąd elektryczny, a człowiek jest już w dzisiejszych czasach w tak wielkim stopniu uzależniony od energii elektrycznej, że moim zdaniem ludzka cywilizacja nie jest w stanie poradzić już sobie w przypadku odcięciu energii elektrycznej. Ludzie lubią wymyślać wynalazki, ale oczywiście wszystkie wynalazki wykorzystują do działania prąd, albo przynajmniej jest on potrzebny w procesie wytwórczym danego wynalazku. Wszystkie narzędzia człowieka niemalże chodzą na prąd, dlatego właśnie nie można było przepuścić takiej okazji i człowiek musi płacić za energię, którą wykorzystuje. Rachunki za prąd są naliczane dzięki zamontowaniu w naszych domach licznika. Ego zadaniem jest zmierzenie jak wiele energii zużyliśmy w naszych domach, a następnie rachunek jest prosty, ponieważ ilość zużytego prądu jest pomnożona przez cenę jednostki prądu i płacimy tyle ile wyszło, a jak nie to oczywiście odetną nam prąd i żyjemy w zacofaniu.

Wstęp

Małe miejsca gdzie można kupić wszystko nazywają się sklepami wielobranżowymi. Jak sama nazwa wskazuje zajmują się oni wieloma branżami i sprzedają wiele różnorakich przedmiotów i produktów? Jednak nie wszystko możemy tam znaleźć. Na przykład rzeczami, których nie można tam kupić są artykuły spożywcze. W sklepach wielobranżowych jest wiele produktów zawierające chemikalia, dlatego żywność nie może stać na tej samej półce. Innym typem produktów sprzedawanych w sklepach wielobranżowych są jak już wcześniej pisałem środki czystości. Są nam one bardzo potrzebne w życiu codziennym, ponieważ na każdym kroku czekają na nas złe bakterie i wirusy którymi możemy się zarazić. Dlatego dezynfekujemy na przykład ubikacje bądź umywalki, aby żadna choroba nie przeszła na nas. Sklepy wielobranżowe posiadają duży autorytet i uznanie wśród robiących zakupy, ponieważ w jednym sklepie można kupić prawie wszystko to, co chcieliśmy kupować w przysłowiowych dwudziestu innych. Są one bardzo dobrym źródłem dochodowym szczególnie, gdy zbliża się Święto Zmarłych, ponieważ ludzie kupują dużo zniczy.

Organizacje

Jeśli chodzi o realizację zadań zleconych przez Urząd Gminy tworzy się tak zwane jednostki organizacyjne – czyli ośrodki pomocy społecznej. Rada gminy udziela pracownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa Radzi roczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby’ kresie pomocy społecznej. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych w stosunku jeden pracownik na 2 tysięcy mieszkańców, nie mnie jednak niż trzech pracowników. Do zadali pracownika socjalnego należy: wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiąganiu aktywności społecznej, udział w rozwijaniu infrastruktury, zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym, Pracownik socjalny powinien kierować się zasadą dobra przede wszystkim osób oraz rodzin, jego obowiązkiem jest udzielania osobom pełnej informacji o przysługujących świadczeniach. Jest zobowiązany zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny. Jest zobowiązany do podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych. Pracownicy socjalni mogą być również zatrudniani w innych instytucjach.