Daily Archives: 18 marca 2013

Rachunek za wodę

Higiena jest ważna, a żeby o nią dbać oczywiście musimy mieć dostęp do wody, ponieważ człowiek jeszcze bardziej jak od prądu jest uzależniony od wody, ponieważ, pomimo że woda pomaga dbać o higienę, to pomimo tego człowiek musi również pić wodę, ponieważ w przypadku zbyt długo niegaszonego pragnienia człowiek oczywiście mógłby się odwodnić, co prawdopodobnie w konsekwencji może wywołać trwałe kalectwo, albo nawet najczarniejszą wersję, czyli śmierć. Ludzie płacą rachunki za wodę, ponieważ nie mają innego wyjścia. Oczywiście można trochę kombinować, aby te rachunki były mniejsze, a mianowicie można na swojej działce wykopać obie studnie i to z niej korzystać czy czerpać wodę, ale ludzie zazwyczaj nie uznają już takich rozwiązań, albo w przypadku bloków, gdzie człowiek nie posiada swojej działki oczywiście wyklucza to posiadanie studni, z której można na bieżąco korzystać. Musimy płacić rachunki, ale niestety one ciągle rosną, a niestety ludzkie zarobki pozostają takie same, co jest smutne.

Potrzeba pomocy osobom trzecim

Status społeczny w dniu dzisiejszym jest tak zróżnicowany, że jedni mają nadwyżki, a innym brak środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, z różnych przyczyn nie mają dachu nad głową. W tym drugim przypadku osoby takie powinny korzystać z pomocy państwa. Pomoc tą gwarantuje Konstytucja RP. W społeczeństwie ciągle panuje przekonanie, że chodzenie po pomoc finansową do opieki społecznej jest wielkim wstydem. Co dziwne, że skrupułów nie mają osoby z marginesu społecznego, którym po prostu nie chce się robić czegokolwiek, aby poprawić swoją sytuację materialną, bo łatwiej jest dostać parę groszy za nic. Przepisy prawne skonstruowane są w taki sposób, że kryterium przyznania pomocy jest dochód i wywiad środowiskowy. Niebrane są pod uwagę żadne inne czynniki. Podobne przekonania o wyrodnych dzieciach panuje, gdy jest potrzeba umieszczenia osoby starszej w domu opieki całodobowej. Nikt nie zastanawia się, z jakiego powodu została podjęta taka decyzja. Nie należy, więc nikogo potępiać za podejmowane decyzje, a spróbować zrozumieć, dlaczego postąpił tak a nie inaczej.

Inne świadczenia na rzecz potrzebujących

Zasiłek celowy może być przyznany osobie potrzebującej, która spełnia warunki dotyczące wysokości dochodu. Może on być przeznaczony na zakup artykułów żywnościowych, leków, odzieży, leczenia itp. Może on pokrywać zapotrzebowanie w całości lub częściowo. Odstępstwem od spełnienia kryterium dochodu są zdarzenia losowe bądź klęski żywiołowe. Organizowana jest również pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. Bezpośrednią pomoc oferują zatrudnieni w MOPS prawnicy oraz psycholodzy. Dodatkowo jednostka pomaga znaleźć schronienie osobie tego potrzebującej. Bez pomocy nie są pozostawiane osoby starsze. Mogą one się starać o całodobowe lub dzienne domy opieki. Pierwsza forma zapewnia całodzienne wyżywienie, nocleg oraz podstawową opiekę medyczną. Dzienne ośrodki wsparcia mają nieco inne zadanie: mogą, (ale nie wszystkie) zapewnić jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. Podczas pobytu osoba starsza ma zapewnione usługi opiekuńcze oraz rehabilitacyjne, o ile ich potrzebuje. Należy również nadmienić o organizowaniu grup wsparcia dla osób starszych.